Knuts Fastigheter AB

Om Knuts Bygg AB

Byggföretag i Älvdalen

Knuts Bygg AB

Knuts Bygg AB är ett familjeföretag som grundades 1938 av Anders Knuts.
Idag leds företaget av Göran Larsson och grundarens barnbarn Jan Knuts. Företaget har idag ca 15 anställda.
​​​​​​​

Koncernen

Inom koncernen finns även Byggvaruhuset (moderbolag), Knuts Fastigheter AB (lägenhetsverksamheten) och Nenerys KB (fastighetsbolag).

Kontaktuppgifter

Knuts Bygg AB
Box 53
​​​​​​​796 22 Älvdalen
​​​​​​​
Telefon växel: 0251-414 90
E-post: info@knutsbygg.se

Älvdalsgruppen

Tillsammans med Norrdala Bygg AB är Knuts Bygg också delägare i  Älvdalsgruppen, som utför en del större byggentreprenader.

Sveriges Byggindustrier

Knuts Bygg är medlem i Sveriges Byggindustrier (BI) som är ett förbund inom Svenskt Näringsliv. 
​​​​​​​Läs mer här »